Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

Facebook Page Promote

ບໍລິການບູທເຟສບຸກ ຂາຍສິນຄ້າອອນໄລນ໌ ສຳລັບ ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າອອນໄລນ໌ ທີ່ຕ້ອງການສ້າງຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂະຫຍາຍໂຕໃນວົງກວ້າງ

ບໍ່ມີບັດເຄຣດິດ ບັດວີຊາ ເຮົາຊ່ວຍທ່ານໄດ້:

*ຫມາຍເຫດ: ຍອດຂອງຄົນທີ່ເຫັນໂພສຂອງທ່ານ ສ່ວນຫນຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມນ່າສົນໃຈຂອງສິນຄ້າທ່ານດ້ວຍ

ຂັ້ນຕອນ:

  • ເພີ່ມເຟສບຸກເຮົາເປັນ admin ໃນເພຈ ເຟສບຸກຂອງທ່ານ ຊື່ເຟສບຸກເຮົາ ” Par FollowMe ” ຫລື ອີເມລ laochord@hotmail.com (ຫລື ເພີ່ມເປັນຫມູ່ມາກ່ອນກໍ່ໄດ້ ແລ້ວ inbox ມາວ່າຕ້ອງການບູທ page)
  • ເລືອກໂພສການຂາຍສິນຄ້າຂອງທ່ານທີ່ຈະບູທ (ຖ້າເປັນຮູບ ບໍ່ຄວນມີໂຕຫນັງສືໃນຮູບຫລາຍ. ຈະບູທບໍ່ໄດ້)
  • ແຈ້ງຈຳນວນມື້ທີ່ຕ້ອງການບູທ ເຊັນ 10,20,30 ມື້
  • ໂອນເງິນຕາມຈຳນວນທີ່ແຈ້ງໄວ້ດ້ານເທິ່ງ ໃຫ້ເຮົາຜ່ານທາງບັນຊີ ທະນາຄານ (ເຮົາຈະແຈ້ງທ່ານ inbox ເຟສບຸກໃຫ້)
  • ລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກເຟສບຸກ (ບໍ່ເກີນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງຮູ້ຜົນວ່າຜ່ານຫລືບໍ່ຜ່ານ)
  • ເມື່ອບູທໄດ້ແລ້ວເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ ແລະ ທ່ານສາມາດເຫັນຜົນການບຸທໄດ້ທັນທີ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

Inbox Facebook 
ອີເມລ: support@laowebservice.com
ອີເມລ: lai@laowebservice.com
ໂທ1: +856 20 99549078
ໂທ2: +856 20 28121901