Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

Earn money online

Earn Money from Google Adsense

ຫລາຍຄົນອາດຈະຍັງສົງໄສວ່າ ເຮົາຈະສາມາດຫາເງິນຈາກເວັບໄຊທ໌ໄດ້ແນວໃດ ນອກຈາກການຫາຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນມາໂຄສະນາໃນເວັບແລ້ວ​(ວິທີນີ້ອາດຈະຢາກເກີນໄປ)

ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍອາດຈະຮູ້ແລ້ວ ນັ້ນຄື Google Adsense ເຊິ່ງເປັນບໍລິການກະຈ່າຍໂຄສະນາ ຈາກຜູ້ຕ້ອງການລົງໂຄສະນາອອນໄລນ໌ ຈາກທົ່ວໂລກ ລວມທັງລາວນຳ ກໍເຫັນຫລາຍໆທຸລະກິດທີ່ເພິ່ນໃຊ້ບໍລິການນີ້ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ Google AdWords. ຫລັງຈາກ ມີຜູ້ລົງໂຄສະນາຜ່ານ Google AdWords ແລ້ວ ທາງ Google Adsense ກໍຈະເປັນໂຕກະຈ່າຍໂຄສະນາເຫລົ່ານັ້ນ ໄປແຕ່ລະເວັບໄຊທ໌ໃນເຄືອຄາຍຂອງ Google ນັ້ນເອງ. 

ສະນັ້ນ ຖ້າເຮົາມີເວັບໄຊທ໌ຢູ່ແລ້ວ ທີ່ເຂົ້າເງື່ອນໄຂ Google Adsense ກໍສາມາດສະຫມັກໄດ້ເລີຍ (ເຊິ່ງເງື່ອນໄຂຫລັກໆ ກໍຄື ເວັບໄຊທ໌ທ່ານ ຕ້ອງເປັນເວັບທີ່ມີເນື້ອຫາ ບົດຄວາມ ບໍ່ມີຮູບຫລາຍ ຫລື ວິດີໂອຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ມີຈຳນວນຫນ້າຫລາຍຫນ້າ) ເມື່ອສະຫມັກໄດ້ແລ້ວ ທ່ານກໍນຳ Code ຈາກ Google Adsense ຕິດລົງໃນເວັບໄຊທຂອງທ່ານ ຫລັງຈາກນັ້ນເມື່ອມີຜູ້ຊົມເວັບໄຊທເຂົ້າເວັບຂອງທ່ານ ມັນກໍຈະປະກົດໂຄສະນາຂຶ້ນ ແລະ ຍິ່ງເມື່ອມີຄົນຄລິກໂຄສະນາເຫລົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ເງິນ ສະສົມ (ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຫລາຍຕໍ່ຄັ້ງ ແຕ່ຖ້າສະສົມໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ຍອດວິວເວັບຂອງທ່ານສູງ ເດືອນຫນຶ່ງອາດຈະໄດ້ເຖິງ 100-1000$ ກໍເປັນໄປໄດ້)

ຫມາຍເຫດ: ຫ້າມຄລິກໂຄສະນາດັ່ງກ່າວເອງເດັດຂາດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ບັນຊີທ່ານຖືກບລັອກ

ຖ້າພ້ອມແລ້ວ ກໍສະຫມັກເລີຍ https://www.google.com/adsense/start/

 

Make Money with Youtube

ຖ້າເຫັນ ມັກຖ່າຍວິດີໂອລົງ Youtube ຢູ່ແລ້ວ. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ທ່ານສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຢ່າງມະຫາສານຈາກ Youtube ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

 • ລາຍໄດ້ມາຈາກໃສ່? ຕອບ: ມາຈາກຜູ້ຊົມທີ່ເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງຄ່າການສ້າງລາຍໄດ້ຈາກ Youtube ກ່ອນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະມີໂຄສະນາປະກົດຂຶ້ນໃນວິດີໂອຂອງທ່ານ. ເມື່ອມີຄົນເບິ່ງ ຄົນຄລິກໂຄສະນາ ທ່ານກໍຈະໄດ້ເງິນຈາກ Google ນັ້ນເອງ.

ຂັ້ນຕອນການສະຫມັກ ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກ Youtube

  1. ສ້າງ YouTube channel ຂອງທ່ານເອງ ຖ້ານຍັງ ກໍຄລິກສ້າງໃຫມ່ເລີຍ https://www.youtube.com/create_channel  (ມີເຄັດລັບຢູ່ບ່ອນວ່າ ປະເທດລາວ ຍັງບໍ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂນີ້ເທື່ອ ສະນັ້ນເຮົາກໍສາມາດຕັ້ງອີເມລ Gmail ໃຫ້ເປັນວ່າ ເຮົາຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານໄປເລີຍ ເຊັ້ນ ໄທ ເປັນຕົ້ນ ຄວນຈະມີເບີ SIM ໄທ ອີກດ້ວຍ)
  2. ອັບໂຫລດວິດີໂອໃຫ້ຄົນເບິ່ງ ຍອດວິວລວມກັນທັງຫມົດ ເກີນ 10,000ວິວ
  3. ສະຫມັກ Monetize ການສ້າງລາຍໄດ້ ໂດຍການ ເຂົ້າໄປທີ່ https://www.youtube.com/my_videos?o=U ຫລັງຈາກນັ້ນ ຄລິກ ທີ່ Channel ທ່ານຈະເຫັນ Monetization  ແລ້ວຄລິກເຂົ້າໄປສະຫມັກເລີຍ Enable
  4. ຂັ້ນຕອນການສະຫມັກກໍບໍ່ມີຫຍັງຍາກ ຄລິກໄປເລື້ອຍໆ ມັນຈະລິ້ງເຂົ້າກັບ Google Adsense ທ່ານກໍ່ສະຫມັກປົກກະຕິ ມັນອາດຈະໃຫ້ຢືນຢັນເບີໂທລະສັບ (ຄວນໃສ່ເບີໄທ ໄປເລີຍ ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນ ວ່າ Google ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຮົາແທ້,  ຫລື ເບີລາວກໍອາດຈະໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລອງ ໃຊ້ແຕ່ເບີໄທເລີຍ)
  5. ເມື່ອຍອດວິວຂອງທ່ານຄົບ 10,000ວິວແລ້ວ ສະຖານະ Monetization ກໍຈະເປັນ Enabled ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້
  6. ໃນຕອນອັບໂລດຄລິບກໍຕິກ ແທັບ “Monetize with Ads”.
  7. ເມື່ອວິດີໂອອັບໂຫລດແລ້ວ ກໍເຂົ້າໄປຈັດການວິດີໂອ ຄລິກ $ ເພື່ອໃສ່ຕຳແຫນ່ງໂຄສະນາ ຫາເງິນຂອງທ່ານ
  8. ເມື່ອໄດ້ເງິນແລ້ວ ທ່ານກໍ່ເພີ່ມວິທີຮັບເງິນໄດ້ເລີຍ Paypal ຫລື ບັນຊີທະຄານ ຈາກ ລະບົບ Google Adsense