Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

ໂພສຮູບລົງ page ເຟສບຸກ ໃຫ້ສາມາດບູສໄດ້.

ໂພສຮູບລົງ page ເຟສບຸກ ໃຫ້ສາມາດບູສໄດ້.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເງື່ອນໄຂການລົງຮູບໃນເພຈ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບູສ ຫລື ໂປໂມດ ທີ່ນີ້ https://www.facebook.com/business/help/980593475366490

ຮູບຕົວຢ່າງ

ຮູບນີ້ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ຍ້ອນມີຫນັງສືພຽງນ້ອຍດຽວ ຫລື ບໍ່ມີເລີຍ

ເບິ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມນີ້ ຖ້າຈຳນວນຫນັງສືຫລາຍຂຶ້ນ ຈະເຮັດເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫນ້ອຍລົງ ຖ້າຫລາຍຈົນເຖິງລະດັບ High ຈະບໍ່ສາມາດບູສ ຫລື ໂປໂມດໄດ້ເລີຍ

ວິທີການກວດເບິ່ງວ່າຮູບທີ່ທ່ານຈະໂພສລົງ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບໃດ ສາມາດ Upload ທົດລອງໄດ້ໃນລິ້ງນີ້ເລີຍ

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

ບົດຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

ອີເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແພ່. ຟອມຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຖືກຫມາຍ *