Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

Open Lao Musician Society Website www.acousticlao.net

Open Lao Musician Society Website www.acousticlao.net

ເວັບໄຊທ໌ www.acousticlao.net ສຳລັບວົງການດົນຕີ

ຈຸດປະສົງ:
– ເພື່ອການເຜີຍແພ່ ຂໍ້ມູນ ຄວາມຮູ້ ເທັກນິກຕ່າງໆ ດ້ານເຄື່ອງດົນຕີ
– ເຜີຍແພ່ບົດສອນ ຄລິບສອນ ເທັກນິກຕ່າງໆ ດ້ານການຫລິ້ນເຄື່ອງດົນຕີ
– ເຜີຍແພ່ບົດເພງ ເອັມວີ ຂອດເພງ ຕ່າງໆ ໃນວົງການເພງລາວ
– ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມສະມາຊິກໃນວົງການດົນຕີໃຫ້ແຜ່ຫລາຍຂຶ້ນ
ວິທີການ
– ເວັບໄຊທ໌ເຮົາມີລະບົບສະມາຊິກ ທຸກໆຄົນສາມາດ ລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກເວັບໄຊທ໌ເຮົາໄດ້ແບບງ່າຍໆ ພຽງກົດ ທີ່ເມນູ “ລົງທະບຽນ” ຫລື “ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ Facebook”
– ສະມາຊິກທຸກໆຄົນສາມາດ ສ້າງບົດຄວາມຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເຜີຍແພ່ໃຫ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້. ດ້ວຍການເຂົ້າທີ່ເມນູ “ຈັດການບົດຄວາມ” ແລ້ວເລືອກ “ສ້າງບົດຄວາມໃຫມ່”
ການສ້າງບົດຄວາມໃຫມ່:
– ຫົວເລື່ອງ: ໃສ່ຊື່ເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການ
– ເນື້ອໃນ: ໃສ່ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການເຜີຍແພ່ ແລະ ສາມາດກອບປີ້ ລິ້ງ ວິດີໂອຈາກ Youtube ຫລື Facebook ມາໄດ້ ດ້ວຍໂຄດ <iframe>
– ຂໍ້ຄວາມສັ້ນ: ແມ່ນຂໍ້ຄວາມສັ້ນກ່ຽວກັບບົດຄວາມຂອງທ່ານ.
– ແທັກ: ແມ່ນຄຳຈຳກັດຄວາມ ຂອງບົດຄວາມທ່ານເຊັ່ນ: ເພງໃຫມ່, ຂອງເພງ, ກີຕ້າ….ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ
– ຫມວດຫມູ່: ເລືອກຫມວດຫມູ່ຂອງບົດຄວາມທ່ານໃຫ້ກົງກັນ.
– ຮູບຫນ້າປົກ: ຮູບພາບສະແດງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງບົດຄວາມຂອງທ່ານ
– ຈາກນັ້ນກໍຄລິກ ສົ່ງ ຫລື ບັນທຶກສະບັບຮ່າງກໍ່ໄດ້
ຫລັງຈາກນັ້ນ ທາງເຮົາຈະກວດເບິ່ງ ບົດຄວາມທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະ ເຜີຍແພ່ ເພື່ອຄວາມເຫມາະສົມ.
ຂອບໃຈທຸກໆຄົນ ທີ່ສົ່ງເສີມສັງຄົມດົນຕີບ້ານເຮົາ ໃຫ້ພັດນະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ທີ່ມາ: http://www.acousticlao.net/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *