Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

Earn Money from Google Adsense

Earn Money from Google Adsense

ຫລາຍຄົນອາດຈະຍັງສົງໄສວ່າ ເຮົາຈະສາມາດຫາເງິນຈາກເວັບໄຊທ໌ໄດ້ແນວໃດ ນອກຈາກການຫາຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນມາໂຄສະນາໃນເວັບແລ້ວ​(ວິທີນີ້ອາດຈະຢາກເກີນໄປ)

ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍອາດຈະຮູ້ແລ້ວ ນັ້ນຄື Google Adsense ເຊິ່ງເປັນບໍລິການກະຈ່າຍໂຄສະນາ ຈາກຜູ້ຕ້ອງການລົງໂຄສະນາອອນໄລນ໌ ຈາກທົ່ວໂລກ ລວມທັງລາວນຳ ກໍເຫັນຫລາຍໆທຸລະກິດທີ່ເພິ່ນໃຊ້ບໍລິການນີ້ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ Google AdWords. ຫລັງຈາກ ມີຜູ້ລົງໂຄສະນາຜ່ານ Google AdWords ແລ້ວ ທາງ Google Adsense ກໍຈະເປັນໂຕກະຈ່າຍໂຄສະນາເຫລົ່ານັ້ນ ໄປແຕ່ລະເວັບໄຊທ໌ໃນເຄືອຄາຍຂອງ Google ນັ້ນເອງ. 

ສະນັ້ນ ຖ້າເຮົາມີເວັບໄຊທ໌ຢູ່ແລ້ວ ທີ່ເຂົ້າເງື່ອນໄຂ Google Adsense ກໍສາມາດສະຫມັກໄດ້ເລີຍ (ເຊິ່ງເງື່ອນໄຂຫລັກໆ ກໍຄື ເວັບໄຊທ໌ທ່ານ ຕ້ອງເປັນເວັບທີ່ມີເນື້ອຫາ ບົດຄວາມ ບໍ່ມີຮູບຫລາຍ ຫລື ວິດີໂອຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ມີຈຳນວນຫນ້າຫລາຍຫນ້າ) ເມື່ອສະຫມັກໄດ້ແລ້ວ ທ່ານກໍນຳ Code ຈາກ Google Adsense ຕິດລົງໃນເວັບໄຊທຂອງທ່ານ ຫລັງຈາກນັ້ນເມື່ອມີຜູ້ຊົມເວັບໄຊທເຂົ້າເວັບຂອງທ່ານ ມັນກໍຈະປະກົດໂຄສະນາຂຶ້ນ ແລະ ຍິ່ງເມື່ອມີຄົນຄລິກໂຄສະນາເຫລົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ເງິນ ສະສົມ (ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຫລາຍຕໍ່ຄັ້ງ ແຕ່ຖ້າສະສົມໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ຍອດວິວເວັບຂອງທ່ານສູງ ເດືອນຫນຶ່ງອາດຈະໄດ້ເຖິງ 100-1000$ ກໍເປັນໄປໄດ້)

ຫມາຍເຫດ: ຫ້າມຄລິກໂຄສະນາດັ່ງກ່າວເອງເດັດຂາດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ບັນຊີທ່ານຖືກບລັອກ

ຖ້າພ້ອມແລ້ວ ກໍສະຫມັກເລີຍ https://www.google.com/adsense/start/

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *