Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

Make Money with Youtube

Make Money with Youtube

ຖ້າເຫັນ ມັກຖ່າຍວິດີໂອລົງ Youtube ຢູ່ແລ້ວ. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ທ່ານສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຢ່າງມະຫາສານຈາກ Youtube ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

 • ລາຍໄດ້ມາຈາກໃສ່? ຕອບ: ມາຈາກຜູ້ຊົມທີ່ເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງຄ່າການສ້າງລາຍໄດ້ຈາກ Youtube ກ່ອນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະມີໂຄສະນາປະກົດຂຶ້ນໃນວິດີໂອຂອງທ່ານ. ເມື່ອມີຄົນເບິ່ງ ຄົນຄລິກໂຄສະນາ ທ່ານກໍຈະໄດ້ເງິນຈາກ Google ນັ້ນເອງ.

ຂັ້ນຕອນການສະຫມັກ ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກ Youtube

  1. ສ້າງ YouTube channel ຂອງທ່ານເອງ ຖ້ານຍັງ ກໍຄລິກສ້າງໃຫມ່ເລີຍ https://www.youtube.com/create_channel  (ມີເຄັດລັບຢູ່ບ່ອນວ່າ ປະເທດລາວ ຍັງບໍ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂນີ້ເທື່ອ ສະນັ້ນເຮົາກໍສາມາດຕັ້ງອີເມລ Gmail ໃຫ້ເປັນວ່າ ເຮົາຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານໄປເລີຍ ເຊັ້ນ ໄທ ເປັນຕົ້ນ ຄວນຈະມີເບີ SIM ໄທ ອີກດ້ວຍ)
  2. ອັບໂຫລດວິດີໂອໃຫ້ຄົນເບິ່ງ ຍອດວິວລວມກັນທັງຫມົດ ເກີນ 10,000ວິວ
  3. ສະຫມັກ Monetize ການສ້າງລາຍໄດ້ ໂດຍການ ເຂົ້າໄປທີ່ https://www.youtube.com/my_videos?o=U ຫລັງຈາກນັ້ນ ຄລິກ ທີ່ Channel ທ່ານຈະເຫັນ Monetization  ແລ້ວຄລິກເຂົ້າໄປສະຫມັກເລີຍ Enable
  4. ຂັ້ນຕອນການສະຫມັກກໍບໍ່ມີຫຍັງຍາກ ຄລິກໄປເລື້ອຍໆ ມັນຈະລິ້ງເຂົ້າກັບ Google Adsense ທ່ານກໍ່ສະຫມັກປົກກະຕິ ມັນອາດຈະໃຫ້ຢືນຢັນເບີໂທລະສັບ (ຄວນໃສ່ເບີໄທ ໄປເລີຍ ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນ ວ່າ Google ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຮົາແທ້,  ຫລື ເບີລາວກໍອາດຈະໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລອງ ໃຊ້ແຕ່ເບີໄທເລີຍ)
  5. ເມື່ອຍອດວິວຂອງທ່ານຄົບ 10,000ວິວແລ້ວ ສະຖານະ Monetization ກໍຈະເປັນ Enabled ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້
  6. ໃນຕອນອັບໂລດຄລິບກໍຕິກ ແທັບ “Monetize with Ads”.
  7. ເມື່ອວິດີໂອອັບໂຫລດແລ້ວ ກໍເຂົ້າໄປຈັດການວິດີໂອ ຄລິກ $ ເພື່ອໃສ່ຕຳແຫນ່ງໂຄສະນາ ຫາເງິນຂອງທ່ານ
  8. ເມື່ອໄດ້ເງິນແລ້ວ ທ່ານກໍ່ເພີ່ມວິທີຮັບເງິນໄດ້ເລີຍ Paypal ຫລື ບັນຊີທະຄານ ຈາກ ລະບົບ Google Adsense
Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *