Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

ເວັບໄຊທ໌ຈັດການເນື້ອຫາໄດ້ & ແອັບ

ເວັບຂ່າວ, ເວັບວາລະສານ, ເວັບຈັດການເນື້ອຫາ ບໍລິການຕ່າງ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ເຜີຍແຜ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານສູ່ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້

ເຮົາສາມາດຈັດການຮູບແບບຂອງເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຕາມທາງຕ້ອງການ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປີທຳອິດ 2,000,000ກີບ > ປີຕໍ່ໄປ , ຈ່າຍປີລະ 500,000ກີບ/ປີ ສຳຫລັບຄ່າ Domain&Hosting (Economy Plan)

ລວມມີ:

 • ຟຣີ 1 ໂດເມນ: .com .net .org (.la 500.000kip)
 • ໂຮສທິງ Economy Plan 
 • ຝຶກອົບຮົບການຈັດການເນື້ອຫາ
 • ເຄື່ອງມືໂຄສະນາ
 • ລັອກອິນ Social Login
 • Backup ທຸກອາທິດ
 • ຫລາຍພາສາ (ທາງເລືອກ)
 • ລະບົບຄວາມປອດໄພສູງ
 • Support Newsletters
 • Support Live Chat
 • SEO
 • ແລະອື່ນໆ…

ນອກນັ້ນ ຍັງສາມາດສ້າງເປັນ ແອັພໄດ້ນຳອີກ ລາຄາພຽງ 2,500,000ກີບ/ແອັບ (Android & iOS ຈ່າຍຄັ້ງດຽວ) ຖ້າເອົາທັງສອງແອັບ ລາຄາ5,000,000ກີບ

Acousticlao dot net
ເຂົ້າເບິ່ງອີກ1ຜົນງານຂອງທີມງານ Acousticlao.net