Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

ເວັບຂາຍສິນຄ້າ, POS ແລະ ແອັບໃນ iOS/Android

ຂາຍສິນຄ້າຂອງທ່ານອອນໄລນ໌

ເວັບໄຊທ໌ຂາຍສິນຄ້າອອນໄລນ໌ E-Commerce+ POS + ແອັບ ເທິງມືຖື iOS & Android

ເວັບ E-Commerce

2,000,000ກີບ
ປີຕໍ່ໆໄປ ຈ່າຍ 500.000ກີບ/ປີ
ໃຊ້ໂຣສທິງ Economy Plan
ຝຶກອົບຮົບການຈັດການສິນຄ້າ
ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນສິນຄ້າ
ຈັດການຫນ້າຕາເວັບ
ລະບົບ Social Login
ຈັດການໂຄສະນາ Ads, Banner
ອອກແບບ Free Simple Logo
ຟຣີສະຫນັບສະຫນູນ
ສຳຮອງຂໍ້ມູນ Weekly
ຈ່າຍເງິນຜ່ານ Paypal
ລະບົບແຊັດ Live Chat
ຫລາຍພາສາ(ທາງເລືອກ)
ຂາຍຫນ້າຮ້ານ Online POS (ທາງເລືອກ)
ຈັດການສາງ
ລະບົບຄວາມປອດໄພ
ສົ່ງຈົດຫມາຍ
SEO
ແລະອື່ນໆ

ເວັບ & ແອັບ Android

7,000,000ກີບ
ປີຕໍ່ໆໄປ ຈ່າຍ 1.000.000ກີບ/ປີ
ເຊື່ອຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌
ສາມາດດາວໂຫລດຈາກ Playstore
ລະບົບ Facebook Login
ສົ່ງແຈ້ງເຕືອນຫາລູກຄ້າໄດ້ທັນທີ
Push notifications
ຫລາຍພາສາ(ທາງເລືອກ)
ປັບແຕ່ງຫນ້າແອັບ
ແຂກທົ່ວຊຳລະເງິນໄດ້

ເວັບ+ແອັບ Android & iOS

9,600,000kip 12,000,000Kip ຫລຸດສົ່ງທ້າຍປີ 20%
ປີຕໍ່ໆໄປ ຈ່າຍ 2,000,000ກີບ/ປີ
ເຊື່ອຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌
ສາມາດດາວໂຫລດຈາກ Playstore/Appstore
ລະບົບ Facebook Login
ສົ່ງແຈ້ງເຕືອນຫາລູກຄ້າໄດ້ທັນທີ
Push notifications
ຫລາຍພາສາ(ທາງເລືອກ)
ປັບແຕ່ງຫນ້າແອັບ
ແຂກທົ່ວຊຳລະເງິນໄດ້

  

ອະທິບາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເວັບ E-commerce, Android ແລະ iOS App

  • ສ້າງເວັບເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 1.500.000ກີບ
  • Domain+Hosting 500.000ກີບ/ປີ
  • ສ້າງແອັບ Android 5.000.000ກີິບ ຈ່າຍຄັ້ງດຽວ
  • Android App ຄ່າຊັບພອດ 500.000ກີບ/ປີ
  • ສ້າງແອັບ iOS 5.000.000ກີບ ຈ່າຍຄັ້ງດຽວ
  • iOS App ຄ່າຊັບພອດ 1.000.000ກີບ/ປີ

ທາງເລືອກເພີ່ມຕື່ມ

  • ລະບົບຫລາຍພາສາ: ເລີ່ມ 500.000ກີບ / ພາສາ (ບໍ່ໄລ່ພາສາຫລັກຂອງເວັບ)
  • ລະບົບຂາຍຫນ້າຮ້ານ Online Point of Sale: 300.000ກີບ ຈ່າຍຄັ້ງດຽວ
  • ເຄື່ອງ Barcode scanner wireless: 500.000ກີບ (ກຳລັງເຂົ້າມາໄວໆນີ້)
  • ເຄື່ອງປິ້ນໃບບິລ Thermal Printer 58mm: 700.000ກີບ (ກຳລັງເຂົ້າມາໄວໆນີ້)

ທ່ານສາມາດເຂົ້າຊົມຕົວຢ່າງເວັບຂອງເຮົາໄດ້ (Laochord.com ເວັບໃຊ້ງານຈິ່ງ)

ຕົວຢ່າງແອັບ Android (Laochord App ແມ່ນແອັບໃຊ້ງານຈິ່ງ)