Tel1: +856 20 99549078 Tel2: +856 20 28121901
+856 20 99549078
+856 20 28121901

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ເລີ່ມທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາ LAO WEB SERVICE

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ກ່ຽວກັບອອກແບບເວັບໄຊທ໌ທຸກປະເພດ.

ຕິດຕໍ່ຈ້າງເຮົາ

ໂຄສະນາເຟສບຸກ

ໂປໂມດ ເພຈ ເຟສບຸກທ່ານ Facebook page  ເພີ່ມຍອດຂາຍ
ເພີ່ມຕື່ມ

ຮັບຈັດການ ແລະ ໂປໂມດ Social media ຕ່າງໆ

ແອັບໂທລະສັບ

ສ້າງແອັບຂາຍສິນຄ້າ iOS ແລະ Android (M-Commerce)

 ເພີ່ມຕື່ມ

ໂຮສທິ້ງ ແລະ ໂດເມນ

ເລີ່ມທຸລະກິດອອນໄລນ໌ທ່ານກັບພວກເຮົາ ເຊີເວີໄວ, ບໍ່ຊ້າ, ບໍ່ຕົກ.

ເພີ່ມຕື່ມ

ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌

ບໍລິການເວັບໄຊທ໌ທຸກປະເພດ
ເພີ່ມຕື່ມ
ແລະອອກແບບເວັບເພຈ ລາຄາຖືກໆ 300.000ກີບ/ປີ
ເພີ່ມຕື່ມ

ອອກແບບ

ອອກແບບໂລໂກ້ ອອກແບບໂຄສະນາຕ່າງໆ….

ຕິດຕໍ່ເຮົາເພີ່ມຕື່ມ

ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ CCTV

ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ CCTV

ເພີ່ມຕື່ມ